Leernetwerk Praktijkleren

27/09

Op 27 september (16:00 tot 20:00) willen we u uitnodigen voor een leernetwerk Praktijkleren.

Locatie Hart van Vathorst, Angelinapolder 3 te Amersfoort. 

Flyer : leernetwerk praktijkleren programma 27-9

Een doorkijkje in het programma:

Langer zelfstandig thuis wonen.. ontdek het in het LivingLab!

De gezondheidszorg is in de toekomst gericht op het bevorderen en herstellen van het zelfstandig functioneren van mensen in hun eigen leefomgeving. Daarbij gaat voor zowel burgers als zorgprofessionals ondersteunende technologie een steeds grotere en belangrijkere rol spelen. Wat verandert er voor de bewoner en zorgprofessional?

Wijkleerbedrijf ‘Vitaal Thuis’: een lerend systeem voor iedereen!

Wijkleerbedrijf ‘Vitaal Thuis’ in Vathorst/ Hooglanderveen is een centrale plek in de wijk waar ervaren, ontdekken en innoveren centraal staat. Het hoogste leerrendement wordt behaald als studenten, zorgprofessionals en bewoners vanuit een concrete ervaring en in een levensechte context werken aan nieuwe bekwaamheden. We willen de deelnemers laten ontdekken wat wijkzorg is, hoe mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en hoe technologie daarbij kan ondersteunen.

Meander leerafdelingen

De eerste leerafdelingen in het Meander zijn ontstaan om de capaciteit voor studentenplaatsen te verhogen. Gaandeweg heeft het Meander steeds meer leerafdelingen gerealiseerd. Het effect is niet alleen meer stageplaatsen. Het leren en werken met en van elkaar in een team is voor studenten ook van grote waarde gebleken. Zij nemen een grotere verantwoordelijkheid op zich en door de lesmiddagen in de praktijk wordt de kloof tussen praktijk en theorie verkleind. Het samenwerken in een team met MBO en HBO studenten geeft inspiratie en uitdaging en ook een realistische afspiegeling van een werkelijk team.

SPOC

Binnen het Gezondheidszorgcollege van ROC Midden Nederland wordt in veel opleidingen geëxamineerd in de praktijk. Dit stelt eisen aan het werkveld, maar ook aan het onderwijs. Om die reden hebben we de afgelopen jaren diverse trainingen aangeboden voor beoordelaars uit het werkveld. Afgelopen jaar hebben wij voor het eerst de training in de vorm van een Small Private Online Course (SPOC) aangeboden. Deze ervaringen willen wij graag met jullie delen.

Regionaal BPV bureau Amersfoort en Omstreken

Het Regionaal BPV bureau wil één loket zijn voor alle stageplaatsen in de zorg. De samenwerking tussen de MBO scholen en de HBO opleiding voor Verpleegkunde maakt dat de beschikbare capaciteit aan plaatsen goed benut wordt. Voor de zorgorganisaties, scholen en de studenten heeft het bureau een functie die van nut is bij het acquireren, voorbereiden op de stage en het plaatsen van de studenten. In deze samenwerking kan de juiste match gevonden worden voor de student en kunnen er projecten gerealiseerd worden die anders minder gemakkelijk tot stand komen.

————————————————————————————————————————

 

 

 

 

  Terug