Stagebeoordeling en examinering

Stagebeoordeling

Gedurende de stage maakt elke student opdrachten. Deze opdrachten zijn allemaal ontwikkelingsgericht. De werkbegeleider beoordeelt deze opdrachten en bespreekt het eindresultaat uiteindelijk met de studieloopbaanbegeleider. Deze opdrachten zijn voorlopers op de examens. Pas wanneer alle ontwikkelingsgerichte BPV-opdrachten en toetsen op school met voldoende resultaat zijn afgesloten is er een ‘go/no go’ moment. Op dat moment wordt bij een ‘go’ het ontwikkelingsgerichte onderwijs afgesloten en mag gestart worden met het examen (de ‘proeve van bekwaamheid’).

Beoordeling van examen

Gegevens zoals namen en data van de student en van de beoordelaar worden ingevuld door de beoordelaar en moeten duidelijk leesbaar zijn.

De examens van P2M (Prove to Move) zijn alleen voor examenkandidaten. Bij examens moet altijd controleerbaar zijn door wie de examens zijn afgenomen. Vanuit de praktijk wordt hiervoor een assessor aangewezen. Deze dient op de hoogte te zijn van het examenproces en het examenmateriaal. Trainingen hiervoor worden vanuit MBO Amersfoort (online) aangeboden. Elke behaalde opdracht of examen wordt door de student ingeleverd bij de studieloopbaanbegeleider. Voor alle opdrachten uit de P2M map moet er minimaal een voldoende worden behaald.

SPOC (Small Private Online Course)

Objectief en eenduidig beoordelen is een vak apart. Scholing en training van examinatoren is dan ook essentieel voor een betrouwbare afname van examens. Om de deskundigheid van de huidige en toekomstige examinatoren te vergroten bieden wij in regio midden Nederland de SPOC (Small Private Online Course) aan.

Deze cursus is tot stand gekomen in samenwerking met de Mbo-scholen in de regio: Hoornbeeck College, MBO Amersfoort, MBO Utrecht en ROC Midden Nederland.

Een SPOC is een online cursus voor een beperkte groep deelnemers. Het onderwijskundige principe achter de SPOC is Social learning. Dit betekent dat deelnemers van en met elkaar leren in een online omgeving. Ter afronding van de SPOC is er een ‘live’ trainingsdagdeel. Meer info? Zie hier