Studieloopbaanbegeleiders

Alle docenten zijn in principe studieloopbaanbegeleiders (SLB’ers). Zij zijn gekoppeld aan een groepje studenten uit een klas. Zij begeleiden deze studenten in de lessen studieloopbaanbegeleiding, waar ook de BPV-voorbereiding onder valt. Zij begeleiden de studenten ook individueel, voeren voortgangsgesprekken op school en komen eens per stageperiode op bezoek in de praktijk, voor de tussen- of eindevaluatie. Indien nodig kan er in overleg met de SLB’er een extra gesprek worden ingepland. Binnen drie weken na aanvang van de stage neemt de SLB’er contact op met de praktijk om onder andere contactgegevens uit te wisselen en afspraken te maken over de tussen- en eindevaluatie. Als er vragen zijn over de stage op studentniveau, de inhoud van de opleiding of de BPV-opdrachten, dan is de SLB’er degene met wie als eerste contact wordt opgenomen.

De SLB’ers werken nauw samen met de medewerkers van het BPV-bureau op locatie Leusderweg. Deze medewerkers zijn ook de schakel tussen school en het Regionaal Stagebureau op de Maatweg.

Als er vragen zijn over de planning en organisatie van de stage, dan kan de praktijk contact opnemen met het Regionaal Stagebureau op de Maatweg. Ook als de SLB’er niet bereikbaar is kan er natuurlijk met hen contact opgenomen worden.