POK, VOG en Vaccinaties

Praktijkovereenkomst (POK)

Voor aanvang van de stage dient de praktijkovereenkomst te zijn opgemaakt en ondertekend door de school, de student en het leerbedrijf. Per bedrijf kan het verschillen wie bevoegd is voor het ondertekenen van de POK. Informeer hiernaar bij de betreffende praktijkopleider. De POK geeft de stage een formele (erkende) status en hiermee is de student verzekerd. De student moet overigens ook zelf een WA-verzekering afsluiten.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Bij een aantal van onze BPV-instellingen is een VOG verplicht. Dat is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de student in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Zo wordt voorkomen dat iemand die een zedenmisdrijf heeft gepleegd bijvoorbeeld niet in de kinderopvang of op een school komt te werken.

De digitale link voor een VOG kan de student aanvragen bij de medewerkers van het BPV-bureau Leusderweg. De student ontvangt deze dan via schoolmail. Aan een VOG zijn kosten verbonden, deze kosten worden soms door het leerbedrijf vergoed.

Vaccinatie hepatitis B

Door de aard van bepaalde werkzaamheden loop je een verhoogd risico op besmetting met het hepatitis B-virus, dat een ernstige leverontsteking kan veroorzaken die chronisch kan worden. We raden je dringend aan om je tegen hepatitis B te laten inenten. Sommige BPV-bedrijven stellen dit zelfs verplicht. Als school hebben we een vaccinatieprogramma, de student kan zich hiervoor in het begin van het schooljaar opgeven via de studieloopbaanbegeleider.

Vaccinatie COVID-19

In Nederland is het coronabeleid gericht op de bestrijding van het virus, om daarmee enerzijds een hoge druk op de zorg te voorkomen, anderzijds de meest kwetsbaren te beschermen (veelal afnemers van de gezondheidszorg) en tot slot het open houden van de samenleving. Een vaccinatie tegen het coronavirus is in Nederland niet verplicht, maar volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doen zorgverleners die goede en veilige zorg willen verlenen er wel goed aan om voor vaccinatie te kiezen.

Leerbedrijven mogen aan stagiaires wel vragen of ze gevaccineerd zijn, maar stagiaires hoeven geen antwoord te geven op de vraag. Ook mogen leerbedrijven het antwoord niet registreren. Leerbedrijven mogen stagiaires wel stimuleren zich te laten vaccineren, maar dwang (direct of indirect) mag niet.

Bron: https://www.igj.nl/binaries/igj/documenten/publicaties/2021/09/15/de-inzet-van-wel-en-niet-gevaccineerd-personeel-in-de-zorg—dilemmas-en-uitgangspunten/De+inzet+van+wel+en+niet+gevaccineerd+personeel+in+de+zorg+-+dilemma%27s+en+uitgangspunten.pdf

Vragen?

Vraag de GGD, het Regionaal Stagebureau op de Maatweg of het BPV-bureau op de Leusderweg.