Verzekeringen

Het Hoornbeeck College heeft een verzekering voor studenten op hun stageplaats geregeld die in werking treedt door een getekende praktijkovereenkomst (POK) te retourneren.

Eventueel afsluiten van een WA-verzekering is de verantwoordelijkheid van de student (en in geval van minderjarigheid ook van de ouders).