BPV per niveau

BOL niveau 3: opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)

BPV in het eerste leerjaar

Nadat de student 20 weken theorie heeft gevolgd, gaat de student in periode 3 gedurende 10 weken op BPV.

BPV in het tweede leerjaar

Tijdens het tweede leerjaar gaat de student in periode 1 en 2 gedurende 20 weken op BPV.

BPV in het 3e leerjaar

Tijdens het derde leerjaar gaat de student in periode 2 en 3 gedurende 20 weken op BPV.

De matching voor alle stages verloopt via school / het regionaal bpv-bureau.

BOL niveau 4: opleiding Mbo-Verpleegkundige (VP)

BPV in het eerste leerjaar

Nadat de student 30 weken theorie heeft gevolgd, gaat de student in periode 4 op BPV. Dit betreft een BPV van vier dagen per week. Een dag per week heeft de student lessen op school.

BPV in het tweede leerjaar

Tijdens het tweede leerjaar gaat de student in periode 2 en 3 gedurende 20 weken op BPV.

BPV in het derde leerjaar

Tijdens het derde leerjaar gaat de student in periode 1 en 2 gedurende 20 weken op BPV.

BPV in het vierde leerjaar

Tijdens het vierde leerjaar gaat de student in periode 3 en 4 gedurende maximaal 20 weken op BPV.

De matching voor alle stages verloopt via school / het regionaal bpv-bureau.