Stagebeoordeling

In de bpv-handleiding behorend bij de onderwijs- en examenregeling van je opleiding is aangegeven welke opdrachten tijdens welke bpv-periode moeten worden gedaan.

Dit kunnen ontwikkelingsgerichte opdrachten zijn of kwalificerende examens. In het geval van het laatste wordt gebruik gemaakt van de examens van Prove2Move.