Beoordeling en examinering in de BPV

Beoordeling van de BPV-opdrachten

Tijdens de BPV maakt de student ontwikkelingsgerichte BPV-opdrachten. De praktijkbegeleider beoordeelt deze BPV-opdrachten en bespreekt de resultaten met de BPV-docent. Deze BPV-opdrachten zijn voorbereidend op de examens.

Elke beoordeelde BPV-opdracht wordt door de student ingeleverd bij de BPV-docent.

 

Beoordeling van de P2M examens

Tijdens de BPV legt de student (meestal) examens van P2M af.

Deze examens kunnen worden afgenomen wanneer de student een GO heeft gekregen.

Een student krijgt een GO wanneer deze de oefening van het examen tot tevredenheid aan de werkbegeleider heeft laten zijn.

De examens dienen te worden afgenomen door een examinator uit de praktijk. Deze examinator is geschoold als examinator (SPOC* of vergelijkbaar), heeft minimaal dezelfde opleiding genoten als de student en heeft meer dan een jaar werkervaring.

De examinator dient op de hoogte te zijn van het examenproces en het examenmateriaal.

De examinator let erop dat de namen van de student en beoordelaar en de data van de afname van de examens worden ingevuld en dat waar gewenst de benodigde handtekeningen worden gezet.

Elk beoordeeld examen wordt door de student ingeleverd bij de BPV-docent.

Het Hoornbeeck College bezoekt jaarlijks namens de examengroep van de opleiding een aantal afnames van examens. Na afloop van betreffend examen wordt samen met de examinator de examinering doorgesproken. Voorafgaand aan dit bezoek ontvangt de betreffende BPV-organisatie (lees: degene die de POK ondertekent) hierover bericht. De datum van het bijwonen van het examen en welk examen het betreft wordt in overleg met de student/examinator bepaald.

 

*SPOC

Objectief en eenduidig beoordelen is een vak apart. Scholing en training van examinatoren is dan ook essentieel voor een betrouwbare afname van examens. Om de deskundigheid van de huidige en toekomstige examinatoren te vergroten bieden wij in regio midden Nederland de SPOC (Small Private Online Course) aan.

Deze cursus is tot stand gekomen in samenwerking met de Mbo-scholen in de regio: Hoornbeeck College, MBO Amersfoort, MBO Utrecht en ROC Midden Nederland.

Een SPOC is een online cursus voor een beperkte groep deelnemers. Het onderwijskundige principe achter de SPOC is Social learning. Dit betekent dat deelnemers van en met elkaar leren in een online omgeving. Ter afronding van de SPOC is er een ‘live’ trainingsdagdeel.