Hoeveel uur werk ik tijdens de BPV

 Tijdens de opleiding ga je diverse keren op bpv.

 

De door jou te werken stage-uren en de begin- en einddatum van de beroepspraktijkvorming worden opgenomen in de praktijkovereenkomst (POK). Wanneer tijdens de beroepspraktijkvorming hierover andere informatie wordt verstrekt, geldt de informatie uit de praktijkovereenkomst.

Je verantwoordt de door jou gewerkte uren in een urenaftekenlijst. Deze lijst is opgenomen in de bpv-gids. De bpv-gids vind je als bijlage bij de onderwijs- en examenregeling.

Wanneer je onverhoopt minder uren werkt dan in de praktijkovereenkomst is afgesproken, moet je deze in hetzelfde cursusjaar inhalen.