Procedure toewijzing BPV-plaatsen

Ruim voor de aanvang van de BPV inventariseert de BPV-coördinator de voorkeuren van de studenten voor hun stages. Ten behoeve hiervan vult elke student een formulier in.

Vanuit het Regionaal BPV-bureau vindt de daadwerkelijke matching plaats voor studenten die binnen regio Amersfoort wonen.

Voor studenten die buiten regio Amersfoort wonen vindt de matching door de BPV-coördinator plaats, waarbij indien nodig afstemming met het Regionaal BPV-bureau plaats vindt.

De uiteindelijke plaatsing wordt door de BPV-coördinator aan de student bekend gemaakt.

Bij de matching wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke voorkeur van de student. Dit kan echter niet gegarandeerd worden.

In principe wordt er geen BPV gelopen in dezelfde werksetting als waar de student ook een bijbaan heeft.

Wanneer bij een zorginstelling sprake is van een sollicitatieprocedure en/of het aanleveren van een CV en motivatiebrief ontvangt de student hierover informatie zodra dit van toepassing is.