Stagebeoordeling

Gedurende de BPV voer je als student student BPV-opdrachten uit. Deze opdrachten bereiden je voor op de examens. Als je voldoende hebt geoefend en bekwaam bent kun je het examen afleggen.

Vanaf leerjaar 2, 3 of 4 zijn er BPV examens van Prove2Move. (P2M).

Met deze examens laat je zien dat je kunt functioneren op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Daarom worden deze examens pas in het laatste deel van je opleiding afgenomen (zie examenplan in de studiegids).

Alle examens moeten zijn behaald voor het verkrijgen van een diploma.

Alle examens moeten duidelijk worden  ingevuld en ondertekend. Niet van toepassing kan niet worden ingevuld. Gegevens zoals namen en data van de student en van de beoordelaar worden ingevuld door de beoordelaar en moeten duidelijk leesbaar zijn. Bij examens moet altijd controleerbaar zijn door wie de examens zijn afgenomen.

Om examens te kunnen uitvoeren zijn in de praktijk de volgende condities van belang:

  • een scheiding van de rollen van werkbegeleider en examinator
  • de examinator is een deskundige beroepsbeoefenaar op tenminste het opleidingsniveau van de student
  • de examinator heeft informatie en of training gehad over beoordelen en examinering.

Het Gezondheidszorgcollege van Midden Nederland heeft de eindverantwoordelijkheid voor het diploma en dus de examens. Om de condities in de praktijk te ondersteunen is er het volgende geregeld:

  • zitting in de examencommissie door praktijkpartners
  • informatie via werkveldbijeenkomsten, SPOC (examentraining online), training en of informatie op de schoollocatie en/ of op de instellingslocatie.
  • Steekproeven door de examencommissie in de praktijk en terugkoppeling naar de examinator.

aandachtspunten Examinering