BPV per leerjaar en niveau

BOL niveau 3: opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)  en Maatschappelijke zorg  (MZ) Maatweg

BPV in het 1e leerjaar

Nadat de student 20 weken theorie heeft gevolgd, gaan ze in periode 3 of 4 gedurende 10 weken drie dagen per week stage volgen. Naast de BPV volgt de student 2 lesdagen op school (maandag en dinsdag of de donderdag en vrijdag)

De werkwijze van de plaatsing in de BPV zie je onder het kopje: procedure toewijzing BPV-plaatsen.

BPV in het 2e en 3e leerjaar

Tijdens het 2e en 3e leerjaar volgt de student het hele jaar stage; 20 uur per week en 2 lesdagen op school (maandag en dinsdag of de donderdag en vrijdag). De plaatsingsprocedure is hetzelfde als in het eerste leerjaar.

Variant Kraamzorg opleiding:

Vanaf het 2e leerjaar kun je kiezen voor de uitstroomvariant Kraamverzorgende. Je gaat in het 2e jaar een oriënterende BPV van 1 week doen en je kiest daarna in het 3e jaar voor de uitstroom Kraam. De eerste 20 weken in periode 1 en 2 zijn schoolweken en de 20 weken weken in periode 3 en 4 volg je een BPV bij een aangesloten kraamorganisatie van Kraamtalent.

 

BOL niveau 4: opleiding verpleegkunde (VP) Maatweg

BPV in het 1e leerjaar

Nadat de student 20 weken theorie heeft gevolgd, gaan ze  in periode 3 of 4 gedurende 10 weken 20  uur in de week stage volgen.

Naast de BPV volgt de student 2 lesdagen op school (maandag en dinsdag of de donderdag en vrijdag)

De werkwijze van de plaatsing in de BPV zie je onder het kopje: procedure toewijzing BPV-plaatsen.

BPV in het 2e leerjaar

Tijdens het 2e leerjaar volgt de student het hele jaar stage; 20 uur per week en 2 lesdagen op school (maandag en dinsdag of de donderdag en vrijdag). De plaatsingsprocedure is hetzelfde als in het eerste leerjaar.

BPV in het 3e en 4e leerjaar

Tijdens het 3e en 4e leerjaar zijn er twee varianten:

  • De student loopt in de GGZ of Ziekenhuis 20 weken stage van 32 uur per week in P1 en P2 of in P3 en P4
  • De student loopt in de overige branches gedurende het hele jaar 20 uur per week en volgt 2 lesdagen op school