BPV per leerjaar

 

BOL niveau 2:  opleiding service medewerker

De opleiding service medewerker is op de locatie Disketteweg, de andere opleidingen zijn op de Maatweg 

De opleiding serviceassistent is een brede opleiding  en de BPV zal ook in verschillende branches plaatsvinden. Indien de student BPV doet in een zorgorganisatie in de directe zorgverlening  zal het BPVbureau op de Maatweg bij de BPVvraag betrokken zijn. BPV die plaats vindt in de facilitaire dienst of binnen andere diensten worden geregeld door de BPVmedewerker op de Disketteweg. Voor meer informatie over de opleiding:

opleiding servicemederwerker  

 BPV in het 1e leerjaar

In het eerste schooljaar heb je eerst 30 weken theorie. Daarnaast ga je tijdens alle periodes van het schooljaar 2 dagen in de week BPV doen. Deze BPV kan in verschillende branches plaats vinden. Indien de BPV plaatsvindt in een zorgorganisatie,  kan dat ook bij verschillende diensten zijn. Dat kan variëren  van facilitair, logistiek, receptie, voeding, welzijn en zorg. Soms kan de BPV door de gehele organisatie plaats vinden of  is de BPV merendeels op één plaats gesitueerd.

Ook is het mogelijk om de opleiding voor een groot deel te doen in het Wijkleerbedrijf Soesterkwartier. Dan worden ook de lessen en de loopbaanbegeleiding vanuit school op locatie gedaan. Deze opleidingsvariant wordt door ROC Midden Nederland samen met MBO Amersfoort en zorgorganisatie Lyvore vormgegeven .

BPV in het 2e leerjaar

In het 2e leerjaar heb je ook BPV in alle periodes van het schooljaar  van 2 dagen per week (16 uur) .

 

BOL niveau 3: opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)  en Maatschappelijke zorg  (MZ) Maatweg

BPV in het 1e leerjaar

Nadat je  10 of 20 weken theorie hebt gevolgd ga je in periode 2 of 3 gedurende 10 weken in BPV voor 32 uur per week.   De werkwijze zie je onder het kopje: procedure toewijzing BPVplaatsen.

BPV in het 2e leerjaar

Tijdens het 2e leerjaar volg je een BPV van 20 weken in periode 1 en 2. dit zijn 20 weken van 24 uur per week. Daarbij is het terugkomonderwijs volgens het rooster. De procedure van het plaatsen gaat weer net zo als in het 1e leerjaar.

BPV in het 3e leerjaar

Tijdens het 3e leerjaar ga je in de BPV voor 20 weken van 32 uur per week in periode 3 en 4. Dit is een uitstroom-BPV. In overleg met je docent kun je kiezen voor een richting. Je kunt dan bespreken welk zorgsector het meest past bij je uitstroomrichting. De procedure van het plaatsen gaat weer net zo als in het 1e en 2e leerjaar.

Variant Kraamzorg opleiding:

Vanaf het 2e leerjaar kun je kiezen voor de uitstroomvariant Kraamverzorgende. Je gaat in het 2e jaar een orienterende BPV van 1 week doen en je kiest daarna in het 3e jaar voor de uitstroom Kraam. De eerste 20 weken in periode 1 en 2 zijn schoolweken en de 20 weken weken in periode 3 en 4 volg je een BPV bij een aangesloten kraamorganisatie van Kraamtalent.

 

BOL niveau 4: opleiding verpleegkunde (VP) Maatweg

BPV in het 1e leerjaar

Nadat je  20 weken theorie hebt gevolgd, ga je in periode 3 of 4 gedurende 10 weken 32 uur in de week in de BPV. De werkwijze zie je onder het kopje: procedure toewijzing BPVplaatsen.

BPV in het 2e leerjaar

Tijdens het 2e leerjaar volg je een BPV van 20 weken in periode 1 en 2 of in periode 3 en 4. Dit is een periode van 20 weken van 32 uur BPV per week. Het terugkomonderwijs is volgens het rooster.

BPV in het 3e leerjaar

Tijdens het 3e leerjaar loop je BPV van 20 weken in periode 1 en 2  of 3 en 4. Dit is een periode van 20 weken van 32 uur BPVper week. Het terugkomonderwijs is volgens het rooster.

BPV in het 4e leerjaar

Tijdens het 4e leerjaar loop je een BPVvan 20 weken in periode 1 en 2 of 3 en 4. Dit is een periode van  20 weken  weken van 32 uren BPV per week. Het terugkomonderwijs is volgens het rooster. Deze BPV is een uitstroomBPV. In overleg met je docent kun je kiezen voor een uitstroomrichting. Je kunt dan bespreken welke zorgsector het meest past bij je uitstroomkeuze.