POK, VOG en Vaccinaties

Praktijkovereenkomst (POK)

Voor aanvang van de stage dient de praktijkovereenkomst te zijn opgemaakt en ondertekend door de school, de student en het leerbedrijf. Per bedrijf kan het verschillen wie bevoegd is voor het ondertekenen van de POK. Informeer hiernaar bij de betreffende praktijkopleider. De POK geeft de stage een formele (erkende) status en hiermee is de student verzekerd. De student moet overigens ook zelf een WA-verzekering afsluiten.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Bij een aantal van onze BPV-instellingen is een VOG verplicht. Dat is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de student in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Zo wordt voorkomen dat iemand die een zedenmisdrijf heeft gepleegd bijvoorbeeld niet in de kinderopvang of op een school komt te werken.

Vaccinatie hepatitis B

Door de aard van bepaalde werkzaamheden loopt de student een verhoogd risico op besmetting met het hepatitis B-virus, dat een ernstige leverontsteking kan veroorzaken die chronisch kan worden. We raden de student dringend aan om zich tegen hepatitis B te laten inenten. Sommige BPV-bedrijven stellen dit zelfs verplicht. Als school hebben we een vaccinatieprogramma, dit wordt in het 1e jaar geregeld.