Procedure toewijzing BPVplaatsen

In de zorg verandert er veel. Steeds meer mensen blijven korter in het ziekenhuis en er zijn steeds meer ouderen die gebruik maken van het zorgaanbod in alle werkvelden. Wellicht heb je als student nu een idee waar je BPV wilt doen en waar je later zou willen werken. Gelukkig kan dat allemaal tijdens de opleiding nog beter ontdekt worden door de verschillende ervaringen die je gaat opdoen. De zorgbranches  waar een verdere verdieping gaat plaatsvinden zijn:

Gehandicapten zorg, dit kan lichameijk of verstandelijk zijn – Verpleeg en Verzorgingshuizen – Thuiszorg – Psychiatrie – Algemene ziekenhuizen – Revalidatie.

Informatie over hoe de matching werkt

Voordat de BPVperiode begint wordt aan de student gevraagd of er een voorkeur voor een BPV is. Hierover wordt in de lessen loopbaanbegleiding / BPVvoorbereiding informatie gegeven. De voorkeur kan ingevuld worden op een voorkeursformulier. Het BPV- bureau verzamelt na de goedkeuring van de SLB-er van de student deze voorkeuren.

Het BPVbureau zoekt voor iedereen een passende geschikte BPVplaats. Lukt dat om een of andere reden niet dan kijkt de medewerker van het BPVbureau samen met de student en de loopbaanbegleider naar een goed alternatief.

Leerafdelingen:

BPV neemt een groot deel van de opleiding in beslag. De BPV moet een leeromgeving zijn die past bij de specifieke leervraag op dat moment in de opleiding. Vanuit ROC Midden Nederland wordt er samen met een aantal zorgorganisaties het leren in de praktijk zo goed mogelijk vorm gegeven. De docent is dan regelmatig op de stage en werkt samen met de praktijkopleider en een groep studenten. Vaak zijn er MBO en HBO studenten en wordt er samen geleerd en gewerkt in de zorg. Dit noemen we een leerafdeling. Er wordt ook onderwijs en intervisie gegeven op de werkplek.

Woont de student niet in de regio?

Dan wordt er van de student verwacht zelf een stageplaats te zoeken buiten de regio. De student laat dit weten aan de loopbaanbegeleider. Het stagebureau kan de student wel op weg helpen met tips.

Dit kan hierbij helpen:
•De stageplaats moet erkend zijn door S-BB.
•De BPV-locatie van de organisatie waar je gaat stagelopen moet hetzelfde zijn als het adres van de erkenning.
•Je kunt zoeken op : www.stagemarkt.nl . Bij vragen kun je overleggen met het BPV-bureau.

Procedure:

 • De student ontvangt van de begeleidend  / loopbaanbegeleider het voorkeursformulier
 • In de lessen loopbaanbegeleiding zijn er een aantal uren voor BPVvoorbereiding gereserveerd. In deze voorbereidingslessen wordt de procedure en het toewijzingsbeleid voor een BPV plaats doorgenomen.
 • Per opleiding en periode zijn er bepaalde zorgbranches meer of minder van toepassing om de BPV te doen.
 • In principe vindt de BPV plaats in de Regio Amersfoort en Omstreken, in een straal van ongeveer 40 km om Amersfoort. Buiten deze regio zijn enkele adressen waarmee het BPV bureau samenwerkt. Het maximum aan reistijd is 1,5 uur.
 • Het BPV bureau regelt alle BPV plaatsen binnen de regio, een BPV adres wordt niet door studenten of ouders benaderd zonder overleg met het BPV bureau.
 • Indien er adressen zijn in de regio waarmee het BPV bureau geen contact heeft, en de student weet een adres waar hij /zij graag naar toe zou willen, vindt er overleg plaats tussen het BPV bureau en de student om af te spreken hoe het contact wordt gelegd.
 • Het zelf zoeken naar een BPV plaats ook buiten de regio kan alleen in overleg met de docent en het BPV bureau.
 • De student geeft schriftelijk minimaal 2 opties aan op het keuzeformulier met een motivatie.  Naast een voorkeur voor een werkveld kan de student ook de naam van een instelling noemen waar een voorkeur voor is. Als er geen informatie/ motivatie aangegeven wordt dan kan er weinig rekening gehouden worden met de voorkeur die de student aangeeft.
 • De begeleidend docent of loopbaanbegeleider geeft de voorkeursformulieren aan het BPV bureau.
 • Het BPV bureau benadert de organisatie.
 • De conceptlijst wordt door het BPV bureau aan de begeleidend docent of de loopbaanbegeleider gegeven, deze reageert hierop, en door het BPV bureau wordt een definitieve versie gemaakt.
 • De instelling ontvangt een bevestiging van de plaatsing(en) met de gegevens van de student(en)
 • De studenten worden door hun studiecoach ingelicht en nemen ze spoedig mogelijk contact op voor een kennismakingsgesprek met de contactpersoon van de instelling, na fiat van het BPV bureau.
 • De begeleidende docenten of studiecoaches ontvangen een overzicht van de studenten en de BPV adressen/ contactpersonen.
 • De praktijkovereenkomst (POK) wordt in drievoud ingevuld en ondertekend door de student(indien minderjarig ook door ouders/ verzorgers) het BPV adres en de school.
 • De student zorgt dat de POK  bij de administratie, een getekend exemplaar is voor de student en een getekend exemplaar is voor de zorg organisatie.
 • Indien van toepassing krijgt de student ter voorbereiding op de BPV een tweetal BPV gidsen, een ervan is voor de begeleider in de instelling. Het is ook mogelijk dat de school de BPVgids op ROBopstage heeft staan, dan kan de zorgorganisatie het van de site downloaden

Solliciteren of een motivatiebrief schrijven:

Bij een aantal zorginstellingen of op speciefieke stageplaatsen is er een sprake van sollicitatieprocedure of het aanleveren van een motivatiebrief.

 • De student hoort van de loopbaanbegleider dat zij een sollicitatie of motivatiebrief moet aanleveren en voor welke datum.
 • De student levert de brief aan bij de loopbaanbegleider.
 • De loopbaanbegleider zorgt ervoor dat de brief bij de docent van de leerafdeling en/of de praktijkopleider komt.
 • De student hoort vervolgens van de docent met wie zij contact kan opnemen voor de kennismaking.

 

Het invullen van het keuze formulier: 

 • Voor alle studenten in opleidingen geldt dat het voorkeursformulier volledig ingevuld moet worden met een duidelijke motivatie.
 • Afwisseling is van belang, daarom wordt er naast voorkeur en reisafstand, ook gekeken naar de werkvelden waar eerder al een BPV is gedaan. Er kan echter geen garantie gegeven worden voor het opdoen van ervaring in alle werkvelden.
 • In principe wordt er geen BPV gedaan in de zelfde zorgorganisatie waar men ook werkt (vakantiewerk/ bijbaan)
 • Zorgbranches kunnen zijn:

 

 • BOL 3:
 • Verzorgingshuizen, Verpleeghuizen, verstandelijk en of lichamelijk gehandicaptenzorg, Revalidatie, Kraamzorg en Thuiszorg
 • BOL 4:
 • 1e en 2e leerjaar:
 • Verzorgingshuizen, verpleeghuizen, verstandelijk en of lichamelijk gehandicaptenzorg, Revalidatie en thuiszorg
 • 3e en 4e leerjaar:
 • Bovenstaande werkvelden en Psychiatrie (GGZ) en Algemeen ziekenhuis (AGZ)
 • In overleg kunnen hierop uitzonderingen worden gemaakt.            
 • Doelgroepen kunnen zijn: Ouderen, somatisch zieken, psycho-geriatrie, lichamelijk gehandicapten, Klinische zorg, Psychiatrie langverblijf , dagbehandeling enz.
 • De studenten dienen in overleg met de docent op te letten in hoeverre ze een goede opbouw van BPV (de werkvelden) in relatie tot de te behalen doelen hebben.

voorkeursformulier 2018