Stagebeoordeling

Gedurende de BPV maakt elke student opdrachten.

In het eerste en tweede jaar zijn er BPV opdrachten die ontwikkelingsgericht zijn.

In het 3 en 4 e jaar zijn er examenopdrachten. Alle opdrachten die in de P2M (Prove 2 Move) map staan zijn examenopdrachten en tellen mee voor het diploma. Het is van belang dat al deze opdrachten met minimaal een voldoende beoordeling afgesloten worden. De beoordelaar in de BPV beoordeelt de opdrachten.

Het is van groot belang dat de opdrachten duidelijk worden  ingevuld en ondertekend. Niet van toepassing kan niet worden ingevuld.

Gegevens zoals namen en data van de student en van de beoordelaar worden ingevuld door de beoordelaar en moeten duidelijk leesbaar zijn. Bij examens moet altijd controleerbaar zijn door wie de examens zijn afgenomen.

Elke opdracht die de student heeft behaald wordt ingeleverd bij de studiecoach op school.

Voor alle opdrachten uit de P2M map moet er minimaal een voldoende worden behaald.

Studentenprofiel 1e jaar

BPV Praktijkopdrachten jaar 1

BPV-handleiding jaar 1