Procedure toewijzing stageplaatsen

Planning en matching

Het stagebureau verpleegkunde draagt zorg voor de planning en matching van stages, in overleg met de stagecoördinatoren. Studenten maken in principe gebruik van het stageplaatsenaanbod van het stagebureau. Dit aanbod komt tot stand op basis van de samenwerkingsovereenkomsten en het overleg dat de opleiding heeft met de zorginstellingen en de samenwerkende onderwijsinstellingen in de regio Midden Nederland. Bovendien heeft de bacheloropleiding verpleegkunde van de HU landelijke afspraken met collega-hogescholen over het in principe niet gebruiken van leerplaatsen buiten onze eigen regio.

Wervingsbrief ROB 2022- 2023 algemeen HBO + stageperiodes

Inbreng eigen stageplaats

Als er echter een goede reden bestaat om gebruik te maken van een leerplaats buiten de regio  dan is dat in principe mogelijk. Dat gebeurt altijd in overleg met het stagebureau. Er wordt dan beoordeeld of de leerplaats voldoet aan de voorwaarden die de opleiding daaraan stelt.

Sollicitatieplekken

Bij sommige zorgorganisaties kunnen studenten in het tweede, derde of vierde jaar solliciteren voor een stageplaats. Daarnaast is het mogelijk in jaar 2 te solliciteren voor een duaal traject. Wanneer een student hiervoor wordt aangenomen dan volgt hij/zij zowel stage 3 als 4 als het afstudeeronderwijs in deze instelling.