Stagelopen per niveau

In de bacheloropleiding verpleegkunde HU werken studenten aan het eigen maken van de competenties (kennis, attitude en vaardigheden) volgens het rollenkader van de CanMEDS. De rollen van de CanMEDS zijn als blaadjes van een bloem weergegeven, waarbij de rol van zorgverlener centraal staat. De andere rollen staan ten dienste van een goede zorgverlening. In elke praktijkleerperiode komen alle rollen aan bod, al verschillen accenten per stage.

In de praktijkbeoordelingsformulieren zijn de CanMEDS-rollen per stage uitgewerkt; hier is dan ook terug te zien welk gedrag verwacht wordt in elke stage. Deze beoordelingsformulieren kunt u vinden onder het kopje ‘stagebeoordeling’.

Studenten maken ter voorbereiding op de stage een voorbereidingsopdracht en daarna een persoonlijk stage-actieplan. In dit plan geeft de student, na overleg met de werk- en praktijkbegeleiders aan hoe hij/zij de gestelde gedragsdoelen denkt te gaan behalen in deze stage. Dit actieplan is een werkdocument en wordt gedurende de stage geconcretiseerd en aangepast. In PL1 is nog sprake van veel begeleiding en initiatief door de werkbegeleider. Naarmate de stages vorderen zal de student steeds zelfstandiger opereren.

Praktijkleren 1:

Stage actieplan PL1

Toelichting praktijkleren 1

Praktijkleren 2:

Stage-actieplan stage PL2

Toelichting praktijkleren 2

Praktijkleren 3:

Stage-actieplan PL3

Toelichting praktijkleren 3

Praktijkleren 4:

Stage actieplan PL4 2023-2024

Toelichting op praktijkleren 4