Verzekeringen

De student is tijdens praktijkleren meeverzekerd onder de WA-verzekering van Hogeschool Utrecht. De opleiding verpleegkunde adviseert studenten evenwel om ook zelf een WA-verzekering af te sluiten.

Voor voltijd studenten: geldt de Digitale Praktijkleer Overeenkomst HU (DPO), dit is een tripartita-overeenkomst, die getekend wordt door de opleiding verpleegkunde HU, de student en de stageverlenende instelling; de student laat dit digitale contract tekenen in het stagebedrijf. De student uploadt het ondertekende contract in het stagedossier (OnStage) bij de HU.

Voor duale studenten: geldt de Driepartijenovereenkomst die aan het begin van de opleiding is ondertekend door de opleiding verpleegkunde HU, de student en de werkgever. De student uploadt het ondertekende contract in het stagedossier (OnStage) bij de HU. Dit is elk jaar hetzelfde contract.

Bij externe stages geldt dat de duale student een Digitale Praktijkleer Overeenkomst HU uploadt in Onstage.