Verzekeringen

De student is tijdens de stages meeverzekerd onder de WA-verzekering van Hogeschool Utrecht. De opleiding verpleegkunde adviseert studenten evenwel om ook zelf een WA-verzekering af te sluiten.

Voor voltijd studenten: Zie voor regelingen Digitale Praktijkleer Overeenkomst HU (DPO), dit is een tripartita-overeenkomst, die getekend wordt door de opleiding verpleegkunde HU, de student en de stageverlenende instelling; de student laat dit digitale contract tekenen in het stagebedrijf. Het contract dient vervolgens in het stagedossier (OnStage) bij de HU te worden opgenomen door de student.

Voor duale studenten: Zie voor regelingen de driepartijenovereenkomst die aan het begin van de opleiding is ondertekend door de opleiding verpleegkunde HU, de student en de stageverlenende instelling. Het contract dient vervolgens in het stagedossier (OnStage) bij de HU te worden opgenomen door de student). Dit is elk jaar hetzelfde contract.

Bij externe stages geldt dat de duale student een Digitale Praktijkleer Overeenkomst HU uploadt in Onstage.