Vaccinaties

Hepatitis B

  • De meeste zorginstellingen eisen van stagiaires dat zij een Hepatitis-B vaccinatie verklaring kunnen overleggen bij de start van de stage. Als je in dienst bent van een zorginstelling is de instelling verplicht om de Hepatitis-B vaccinatie te regelen. Als je een BOL-opleiding volgt wordt dit in het 1e leerjaar geregeld via school. Als je niet gevaccineerd bent, kan dit vervelende consequenties hebben. Bijvoorbeeld dat een stage-instelling jou kan weigeren voor een stageplaats. Op ROC Midden Nederland wordt een vaccinatietraject uitgezet. De vaccinaties worden uitgevoerd door Prevent Care. Om deel te nemen aan de vaccinatiesessies moet je een inschrijfformulier invullen. Dit wordt door ROC Midden Nederland verstrekt. De kosten worden vergoed. Ook krijg je ná het hele vaccinatietraject doorlopen te hebben je vaccinatiebewijs thuisgestuurd. Dit wordt slechts éénmaal verstrekt. Je kan dit op verzoek aan de stageverlenende instelling tonen.
  • Hieronder staat het tijdschema vaccinatietraject Hepatis B. De werkelijke data worden je per brief bekendgemaakt evenals het tijdstip waarop je verwacht wordt. Tijdschema vaccinatietraject:
1e vaccinatie dag 1
2e vaccinatie 1 maand na de 1e vaccinatie
3e vaccinatie 6 maanden na de 1e vaccinatie
Bloedafname 4-6 weken na de 3e vaccinatie

TBC-vrij verklaring

  • Niet alle zorgorganisaties eisen van stagiaires dat zij een tbc-vrij verklaring kunnen overleggen bij de start van de stage. Als je in dienst bent van een zorginstelling is de instelling verplicht om de test uit te voeren. Als je een BOL-opleiding volgt wordt dit geregeld via school.  De test wordt door de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD Utrecht gedaan.
  • Na afloop van het onderzoek krijg je een verklaring mee.
  • De kosten van de TBC-vrij verklaring worden verrekend via de boeken en leermiddelenlijst. Voor eventuele vragen is het mogelijk om te  bellen naar de afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD.