Netwerken

Het ROB brengt graag stagebedrijven en opleidingen met elkaar in contact. Uitwisselen van ervaringen en nieuwe contacten op doen, houdt volgens ons het gesprek over innovatie en kwaliteitsverbetering van de stages gaande.

Vanuit het ROB organiseren we dan ook jaarlijks een netwerkbijeenkomst waar een actueel thema centraal staat. Daarnaast faciliteren we ook netwerkbijeenkomsten voor leerafdelingen en zorginnovatiecentra. Daar waar mogelijk en zinvol organiseren we netwerkbijeenkomsten samen met Utrechtzorg.