Stagecapaciteit

Door de onderlinge afstemming van de BPVbureaus in de planning worden de beschikbare stageplaatsen maximaal benut. Het ROB zet zich in voor voldoende stageplaatsen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Met de stagebedrijven samen zal steeds meer gekeken worden naar kwalitatief goed passende stageplaatsen bij de leerbehoeftes van studenten.

De opleidingen en BPVbureaus van het ROB stemmen de stageplanning op elkaar af, zodat de stages zo goed mogelijk gespreid over het jaar aangeboden worden en stageplaatsen optimaal en continu worden benut.