Verbinden

Binnen het ROB verbinden we de drie BPVbureaus met elkaar en met de verschillende stagebedrijven van de regio Utrecht – Amersfoort.

We zetten ons in om de juiste partijen aan elkaar te verbinden om zo vanuit verbinding de samenwerking te zoeken in het opleiden van studenten en leerlingen.