Het ROB

In het Regionaal Overleg Beroepspraktijkvorming (ROB) zijn de BPV- en stagebureaus van de zorgopleidingen van ROC Midden Nederland (Utrecht en Amersfoort), MBO Amersfoort, Hoornbeeck en Hogeschool Utrecht verenigd. Samen werken zij aan de maximale benutting van de leerruimte en aan optimaliseren en vernieuwen van de mogelijkheden voor leren in de beroepspraktijk. Het ROB is inmiddels uitgegroeid tot een samenwerkingsverband voor initiatie, sturing en borging tussen de BPV-bureaus van de samenwerkende onderwijsorganisaties en de zorgorganisaties in de Regio Utrecht en Amersfoort.

De planning en organisatie van de ROB activiteiten worden georganiseerd door de coördinatoren / leidinggevenden van het praktijkleren en de BPV-bureaus.

Het ROB stemt af met de zorgorganisaties binnen de regionale zorgsector en met Utrecht Zorg (de regionale arbeidsmarktorganisatie voor de regio Utrecht)  en met SSB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Onder het ROB vallen drie BPVbureaus:

  • BPV-bureau Verzorging en Verpleging ROC-MN Locatie Vondellaan Utrecht
  • Stagebureau Verpleegkunde Hogeschool Utrecht.
  • BPV-bureau Verzorging en verpleging  Amersfoort e.o.