Hogeschool Utrecht (hbo)

Bij Hogeschool Utrecht worden studenten opgeleid tot hbo-verpleegkundigen (niveau 6). Het is mogelijk de opleiding in voltijd, deeltijd of duaal te volgen. Informatie over deeltijd en duaal studeren vindt u in de Factsheet opleidingen Deeltijd – Duaal.

In 2016 is de bacheloropleiding HU gestart met een curriculum gebaseerd op de aanbevelingen van het Beroepsprofiel Verpleegkundige van V&VN, 2012, zie: VenV2020 Het beroepsprofiel van de verpleegkundige.

In het beroepsprofiel en daaruit volgend, het landelijk opleidingsprofiel en het HU-praktijkcurriculum, is het rollenkader van de CanMEDS leidend; dit rollenkader wordt uitgebeeld als een bloem, waarin de rol van zorgverlener centraal staat en de overige rollen aan deze rol ondersteunend zijn.

De competentiegebieden zijn in het beroepsprofiel als volgt uitgewerkt in zeven CanMEDS rollen :
1. Vakinhoudelijk handelen: de verpleegkundige als zorgverlener.
2. Communicatie: de verpleegkundige als communicator.
3. Samenwerking: de verpleegkundige als samenwerkingspartner.
4. Kennis en wetenschap: de verpleegkundige als reflectieve professional die handelt naar de laatste stand van de wetenschap.
5. Maatschappelijk handelen: de verpleegkundige als gezondheidsbevorderaar.
6. Organisatie: de verpleegkundige als organisator.
7. Professionaliteit en kwaliteit: de verpleegkundige als professional en kwaliteitsbevorderaar.

Verpleegkundige competenties curriculum bachelor verpleegkunde HU

Studenten van de bacheloropleiding verpleegkunde werken gedurende  de stages in toenemende zelfstandigheid en complexiteit van zorgsituaties aan deze competenties.

Onder de tabbladen hiernaast vindt u informatie over de planning & matching, inhoud en beoordeling van de stages.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het stagebureau verpleegkunde; stagebureauverpleegkunde@hu.nl of met één van de stagecoördinatoren; Elsa Fekkes, Isata Khachab-Allouti, Anne Moerman en Ben Princen via coördinatiepraktijklerenbvk@hu.nl.