Hogeschool Utrecht (hbo)

Bij Hogeschool Utrecht worden studenten opgeleid tot hbo-verpleegkundigen (niveau 6). In 2016 is de bacheloropleiding HU gestart met een nieuw curriculum gebaseerd op de aanbevelingen van het Beroepsprofiel Verpleegkundige van V&VN, 2012, zie: VenV2020 Het beroepsprofiel van de verpleegkundige.

In dit nieuwe beroepsprofiel en het nieuwe curriculum is het rollenkader van de CanMeds leidend; dit rollenkader wordt uitgebeeld als een bloem, waarin de rol van zorgverlener centraal staat en de overige rollen aan deze rol ondersteunend zijn.

De competentiegebieden zijn in het beroepsprofiel als volgt uitgewerkt in zeven CanMEDS rollen :
1. Vakinhoudelijk handelen: de verpleegkundige als zorgverlener.
2. Communicatie: de verpleegkundige als communicator.
3. Samenwerking: de verpleegkundige als samenwerkingspartner.
4. Kennis en wetenschap: de verpleegkundige als reflectieve professional die handelt naar de laatste stand van de wetenschap.
5. Maatschappelijk handelen: de verpleegkundige als gezondheidsbevorderaar.
6. Organisatie: de verpleegkundige als organisator.
7. Professionaliteit en kwaliteit: de verpleegkundige als professional en kwaliteitsbevorderaar.

Verpleegkundige competenties bachelor verpleegkunde HU

Studenten van de bacheloropleiding verpleegkunde werken gedurende vier stages aan deze competenties.

Onder de tabbladen hieronder vindt u informatie over de planning & matching, inhoud en beoordeling van de stages terug.

Bij vragen kunt u altijd terecht bij het stagebureau verpleegkunde: stagebureauverpleegkunde@hu.nl of bij een van de stagecoördinatoren, Jacqueline Dijkstra (jacqueline.dijkstra@hu.nl), Marscha Ensermo (marscha.ensermo@hu.nl) en Ben Princen (ben.princen@hu.nl).