BPV bureau Hogeschool Utrecht (HU)

Heb je een vraag over de matching van hbo studenten van HU?  

Neem contact op met het stagebureau verpleegkunde van Hogeschool Utrecht, stagebureauverpleegkunde@hu.nl.  

Stagebureau verpleegkunde  

Instituut voor Verpleegkundige Studies, bacheloropleiding verpleegkunde  

Adres: Heidelberglaan 7, 3584 CS Utrecht.