Regionaal Overleg Beroepspraktijkvorming

Verbinden

Binnen het Regionaal Overleg Beroepspraktijkvorming (ROB) verbinden we de Stage/BPV-bureaus van MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland,  Hoornbeeck College en de Hogeschool Utrecht met elkaar, én met de verschillende stagebedrijven van regio Utrecht – Amersfoort. (BPV staat voor BeroepsPraktijkVorming)

Het ROB werkt samen met het management, de docenten en studenten van de opleidingen om de stages/BPV beter vorm te geven. Daarnaast werkt het ROB ook samen met werkgeversorganisatie Utrechtzorg en SBB voor verbeteringen van de BPV. SBB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van stagebedrijven, onder andere voor stages en leerbanen.

Stagecapaciteit

Door de onderlinge afstemming van de Stage/BPV-bureaus in de planning worden de beschikbare BPV-plaatsen maximaal benut. Het ROB zet zich zowel kwantitatief als kwalitatief in voor de BPV-plaatsen. Zowel de stagebedrijven als onze studenten kenmerken zich door diversiteit. Het ROB zet zich in voor een zo passend mogelijke match tussen student en leerbedrijf.

Innovatie in stageplaatsen

De zorg verandert en daarmee de stageplaatsen ook. Het ROB is steeds op zoek en in gesprek over de veranderingen in de zorg en wat dat betekent voor het onderwijs, de BPV – opdrachten en de organisatiestructuur van de BPV. Voor vernieuwing in de stageplaatsen starten we daar waar dat mogelijk is samen met de betrokken onderwijsinstellingen en zorgorganisaties pilots of projecten.

Contact

Heb je vragen of kom je graag in contact met het ROB, bel of mail ons dan via ROB/contactgegevens