Regionaal Overleg Beroepspraktijkvorming

Het ROB is het samenwerkingsverband tussen de BPVbureaus / stagebureaus van de opleidingen verzorging / maatschappelijke zorg  en verpleegkunde van ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort, Hoornbeeck college en Hogeschool Utrecht .

Op deze site vindt u informatie over de opleidingen, de stagebedrijven en de activiteiten van het ROB.

 

Informatie BPV MBO BOL studenten en coronavirus.

Regionaal BPV bureau ROC Midden Nederland Amersfoort, MBO Amersfoort en Hoornbeeckcollege.

 

Amersfoort 16 maart 2020

Beste lezer,

BOL studenten en voortgang BPV

 Na een inventarisatie bij de drie betrokken scholen blijkt dat de afspraken rond BPV overeenkomen met elkaar en zijn afgestemd op de adviezen die de door de overheid en het RIVM zijn gecommuniceerd.

De studenten die nu BPV doen dat kunnen blijven doen.

Studenten hebben geen les op de schoollocatie. Er is op afstand (online) contact met de studieloopbaanbegeleider over de voortgang van de BPV. Er worden geen BPV-bezoeken gedaan en in plaats daarvan kan er telefonisch of skype contact zijn.

Zoals gewoonlijk worden de BPV-uren wel geregistreerd.

Ook wordt aan student gevraagd om de studieloopbaanbegeleider op de hoogte te houden van de voortgang van praktijkopdrachten en examenopdrachten. Het is begrijpelijk dat dit onder druk kan komen te staan.  U kunt daarover ook zelf contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider van de student.

Indien de studenten persoonlijke redenen hebben om geen BPV te willen doen overleggen zij dit eerst met hun studieloopbaanbegeleider.

Wellicht heeft u in uw organisatie al besluiten genomen omtrent de stages die de BOL studenten betreffen. Wij vernemen dit graag.

Ook zal door de afzonderlijke scholen informatie over BOL en BBL studenten gecommuniceerd worden.

Op de afzonderlijke schoolpagina’s van deze website staan ook berichtgevingen ivm Corona vanuit de betreffende scholen!

Met vriendelijke groet,

Cécile Swennenhuis: c.swennenhuis@rocmn.nl

Mede namens Ellen Delis en Willemien Hoefakker

regionaalstagebureau@rocmn.nl