Regionaal Overleg Beroepspraktijkvorming

Het ROB is het samenwerkingsverband tussen de BPVbureaus / stagebureaus van de opleidingen verzorging / maatschappelijke zorg  en verpleegkunde van ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort, Hoornbeeck college en Hogeschool Utrecht .

Op deze site vindt u informatie over de opleidingen, de stagebedrijven en de activiteiten van het ROB.