Regionaal Overleg Beroepspraktijkvorming

 

Het ROB is het samenwerkingsverband tussen de BPVbureaus / stagebureaus van de opleidingen verzorging / maatschappelijke zorg  en verpleegkunde van ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort, Hoornbeeck college en Hogeschool Utrecht .

Op deze site vindt u informatie over de opleidingen, de stagebedrijven en de activiteiten van het ROB.

In januari 2021 is er door SBB en de MBO scholen van ROBopstage een enquête afgenomen over de begeleidingscapaciteit. Intussen heeft SBB het ook op de agenda gezet in de werkgroep stagetekorten OVW/VWS en staat het onderwerp ook bij regio+ op de agenda voor het jaarplan. Hieronder de samenvattingen en conclusies begeleidingscapaciteit