Examinatorenregister en SPOC

Aanleiding 

De laatste jaren is het Inspectietoezicht op de examinering in mbo-opleidingen fors aangescherpt. ROC’s moeten verantwoording afleggen over de deugdelijkheid van het gehele examenproces. Dit betreft zowel de schoolexamens als de praktijkexamens.  Flyer aandachtspunten bij examinering

 

Examinatorenregister en SPOC   

Het examinatorenregister is een overzicht van de gekwalificeerde examinatoren uit de regio Utrecht en Amersfoort. Als mbo studenten Verpleegkunde en Verzorgende binnen een praktijkinstelling examens doen (BOL 3e/4e jaars en BBL), dan moeten de praktijkopleiders/werkbegeleiders die de examens afnemen daarvoor zijn geschoold/gekwalificeerd. De scholen bieden hiervoor de SPOC aan. De examencommissies van de deelnemende mbo scholen controleren middels het register of het examen is afgenomen door een bevoegde examinator. Is een examinator niet gekwalificeerd, dan kan het examen ongeldig worden verklaard.  

 

Contact over SPOC mooc@rocmn.nl

Contact over Register  examenregister@rocmn.nl