De Scholen

In de ROB (Regionale Organisatie Beroepspraktijkvorming) en de BPV-Plaza zijn de stagebureaus van de opleidingen hbo en mbo Verpleegkunde en mbo Verzorgende van de volgende scholen verbonden:

 

Hogeschool Utrecht

 

Stagebureau Hogeschool Utrecht Verpleegkunde, locatie Heidelberglaan, Utrecht
 

MBO Amersfoort,

Hoornbeeck College en

ROCMN, Amersfoort

Regionaal BPV-bureau Amersfoort e.o.

locatie Maatweg, Amersfoort

ROC MN, Utrecht  

BPV-bureau Utrecht ROC Midden Nederland,  locatie Vondellaan, Utrecht