Hoe kom je in register?

  1. Zodra de SPOC is doorlopen dan wordt diegene automatisch ingeschreven in het register en is die voor 3 jaar gekwalificeerd.   
  2. Na de SPOC is het mogelijk na 3 jaar een herhalingscursus te doen, waarna ook weer voor 3 jaar een geldige registratie kan worden verkregen. Deelnemers aan die herhalingscursus krijgen ook automatisch een verlenging in het register.
  3. Gedurende de overgangstermijn die i.i.g. duurt tot 1 januari 2026 zijn echter nog een aantal andere scholingen (zoals bijvoorbeeld Prove2Move) op het gebied van examineren/beoordelen geschikt bevonden om een geldige registratie in het register mee te verkrijgen. Indien u of iemand anders binnen uw organisatie deze personen heeft aangeleverd aan het register, dan is dat geborgd. Is dit nog niet gebeurd, kunt u contact opnemen met examenregister@rocmn.nl om dit alsnog te regelen. 
  4. Het register is alleen in te zien door de examencommissies van de deelnemende scholen. Als een examinator geregistreerd wordt krijgt diegene een mail met een overzicht van zijn/haar persoonlijke registratie.