Hoornbeeck College (mbo)

Het Hoornbeeck College Amersfoort is gevestigd aan Utrechtseweg 230 in Amersfoort. Voor de opleidingen Mbo-Verpleegkunde en Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) wordt de matching tussen studenten en leerbedrijven binnen de regio verzorgd door het Regionale Stagebureau. Voor studenten die buiten regio Amersfoort wonen vindt de matching door de BPV-coördinator plaats, waarbij indien nodig afstemming met het Regionaal BPV-bureau plaats vindt.  

 

Zoekregio Regionaal BPV-bureau Amersfoort: