Stagebegeleiding

Verwachtingen bij het leren in de BPV 
De BPV dient afgestemd te zijn op de inhoud en de leerdoelen van het leerjaar van de student. Tijdens de opleiding is er een opbouw voor wat betreft moeilijkheid en zelfstandigheid in de BPV.

De student is op de BPV-plaats aanwezig als stagiair en wordt boventallig ingezet, dus niet als werknemer.

De student gaat in de praktijk mee in de dagelijkse gang van zaken en heeft daarnaast eigen BPV-opdrachten. Dit betekent dat de student ook meegaat in eventuele onregelmatige diensten (inclusief weekend/avond) en meewerkt in de zorgactiviteiten die zich voordoen.

De student maakt, afhankelijk van het opleidingsjaar en de BPV-opdrachten, kennis met de 24-uurszorg. Bij het inplannen hiervan wordt rekening gehouden met wat de CAO hierover aangeeft.

Tijdens de BPV werkt de student zoveel mogelijk met de praktijkbegeleider samen.

Het verlenen van zorg en/of begeleiding op de afdeling en de werkactiviteiten van de praktijkbegeleider zijn dus het uitgangspunt voor de student om ervaring op te doen en om aan leerdoelen te werken.
De praktijkbegeleider blijft eindverantwoordelijk voor het werk. Daarnaast is de praktijkbegeleider samen met school verantwoordelijk voor het leerproces van de student. Regelmatig contact met de BPV-docent is dan ook van belang.

Rol BPV-docent 
De BPV-docenten zijn contactpersoon voor zowel de student als de praktijk tijdens de BPV van de student.

Aan het begin van de BPV neemt de BPV-docent contact op met de praktijk om onder andere contactgegevens uit te wisselen en afspraken te maken over de tussen- en eindevaluatie.

De BPV-docent komt elke stageperiode op bezoek in de praktijk.
Voor vragen over de BPV op studentniveau, de inhoud van de opleiding of de BPV-opdrachten kunt u bij de BPV-docent terecht.

De BPV-docenten werken nauw samen met de BPV-coördinatoren. Als er vragen zijn over de planning en de organisatie van de BPV kan contact worden opgenomen met de BPV-coördinatoren. Ook wanneer de BPV-docent niet bereikbaar is kan met de BPV-coördinatoren contact worden opgenomen.