Info en aanmelden SPOC

Wat is een SPOC? 

De mbo-scholen in regio midden Nederland bieden voor examinatoren de SPOC (Small Private Online Course) aan voor zorgmedewerkers in de praktijk.   

Een SPOC is een (grotendeels) online cursus voor een beperkte groep deelnemers.   

Het onderwijskundig principe achter de SPOC is Social learning. Dit betekent dat deelnemers van en met elkaar leren in een online omgeving.   

Inhoud van de SPOC 

Binnen deze SPOC doen de deelnemers kennis en inzicht op over de rol van examinator. De volgende onderdelen komen aan bod:  

Elkaar ontmoeten in de SPOC en oriënteren op de rol van examinator  

De voorbereiding op het examen  

Het objectief observeren van de uitvoering van het examen  

Het beoordelen van het examen en de nabespreking  

Het voeren van een examengesprek  

De eindopdracht  

Na het behalen van de SPOC ontvangt de deelnemer een Bewijs van Deelname. Hiermee wordt hij opgenomen in het examinatorenregister en is voor 3 jaar bevoegd tot het afnemen van beroepsexamens. Na het verlopen van deze bevoegdheid, kan de herhalingscursus worden gevolgd (e-learning van ca. 3 uur). Daarmee wordt de bevoegdheid weer voor 3 jaar verlengd.  

Duur van de SPOC 

De training duurt 6 weken en vindt grotendeels online plaats: 5 weken online en in de laatste week een afrondende bijeenkomst van 3 uur (online of fysiek op één van de scholen).  

De totale tijdsinvestering is ca. 10 uur: 1-1,5 uur per week online en 3 uur afrondende bijeenkomst.  

Aanmelden voor de SPOC 

De SPOC wordt vier keer per jaar aangeboden: in november, januari, maart en in mei.   

Aanmelden kan via de website van één van de deelnemende scholen (Het Hoornbeeck College MBO Amersfoort, MBO Utrecht en ROC Midden Nederland.) Op de homepagina van deze website ziet u in de activiteitenkalender de inschrijvingsdata voor de SPOC.  

Een week voordat de SPOC van start gaat, ontvangt de deelnemer een bevestiging van inschrijving en de gegevens om in te loggen in de online leeromgeving.  

 Flyer SPOC om intern te verspreiden binnen de organisatie