ROC Midden Nederland Amersfoort Maatweg (MBO)

Het Gezondheidszorgcollege van ROC Midden Nederland  in Amersfoort zit op de locatie Maatweg 3.  Op de locatie zijn de  opleidingen Verpleegkunde niveau 4, Verzorgende IG en Maatschappelijke Zorg niveau 3 en Maatschappelijke Zorg niveau 4 gehuisvest.

Tevens is op deze locatie het Regionale BPVbureau gehuisvest van de 3 samenwerkende MBO scholen in Amersfoort.

De opleiding Servicemedewerker is gehuisvest aan de Disketteweg 10 en heeft een eigen BPV bureau.Over de stageplaatsen in de zorg is contact en afstemming met het Regionaal BPVbureau aan de Maatweg.

Bericht m.b.t. Corona virus

Zondag 15 maart heeft ROC Midden Nederland het besluit genomen om in ieder geval tot en met 6 april 2020 de onderwijsactiviteiten op alle locaties van ROC Midden Nederland te stoppen. Deze week treffen de onderwijsteams diverse voorbereidingen om waar mogelijk leren op afstand te kunnen aanbieden. Onze studenten blijven centraal staan. Prioriteit hebben hierbij onze diploma-kandidaten.

Wij begrijpen dat ons besluit vragen oproept bij u en bij onze studenten. Wat betekent ons besluit voor de stages die onze studenten lopen? Hieronder hebben wij de belangrijkste vragen op een rij gezet. Wij hopen u hiermee wat meer duidelijkheid te geven.

 • Hoe gaat ROC Midden Nederland om met bol-studenten die stage lopen terwijl het onderwijs op onze fysieke locaties is gestopt?
  De stage gaat door. Als de student last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, blijft de student thuis en meldt zich ziek. Eventueel kan de student met het stagebedrijf overleggen of er thuisgewerkt kan worden.
 • Hoe zit het met bol-studenten die in de kinderopvang, zorg of onderwijs stage lopen?
  Het betreffende stagebedrijf maakt als eerste de keuze of de student een bijdrage kan leveren aan de (patiënten)zorg of het onderwijs. Hierbij staat de veiligheid voor patiënt, student en werknemers in het stagebedrijf voorop. Wij vertrouwen erop, dat u onze stagiairs geen werkzaamheden laat verrichten waar zij de nodige kennis en expertise nog niet voor hebben of als u om uiteenlopende redenen de noodzakelijke supervisie niet kunt garanderen.
  Er bestaat ruimte voor de student om aan te geven bij het bedrijf of hij/zij om persoonlijke redenen de stage wil continueren of niet. De student bespreekt dit met het stagebedrijf en de stagebegeleider vanuit school.
  Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-mbo
 • Wat als een stagebedrijf vanwege de richtlijnen van het RIVM en de GGD sluit?

Dan zal de student tijdelijk geen stage kunnen lopen.

 • Wat als een stagebedrijf besluit de werkzaamheden in het bedrijf op te schorten?
  Dan zal de student eveneens tijdelijk geen stage kunnen lopen.
 • Mogen stagebegeleiders van de school gewoon langskomen?
  De stagebegeleider komt niet fysiek langs, maar kan contact hebben via digitale media (bv Skype, Facetime, telefoon)
 • Hoe zit het met bbl-studenten?
  Zij zijn werknemer van uw bedrijf. Zij komen dus gewoon werken, tenzij er speciale maatregelen vanuit uw bedrijf zijn genomen.
 • Waar kan ik terecht met mijn vragen?
  In eerste instantie kunt u het best contact opnemen met de BPV-coördinator. Verder hebben wij een speciaal mailadres geopend: corona@rocmn.nl