Stagebegeleiding

Verwachtingen bij het leren in de BPV 

De BPV dient afgestemd te zijn op de inhoud en de leerdoelen van het leerjaar van de student. Tijdens de opleiding is er een opbouw voor wat betreft moeilijkheid en zelfstandigheid in de BPV. 

De student werkt gedurende de BPV aan de Canmedsrollen. De voortgangsgesprekken zijn ook gericht op Canmedsrollen. Het volgende document bevat een handvat wat de praktijkopleiders/werkbegeleiders kunnen gebruiken, het geeft inzicht over de rollen en taken per leerjaar: Studenten begeleiden op basis van Canmedsrollen 

 

Rol van de BPV-docent 

De BPV-docent is de contactpersoon voor zowel de student als de praktijk tijdens de BPV van de student. 

Aan het begin van de BPV neemt de BPV-docent contact op met de praktijk om onder andere contactgegevens uit te wisselen en afspraken te maken over de tussen- en eindevaluatie. 

De BPV-docent komt elke stageperiode op bezoek in de praktijk. 

Voor vragen over de BPV op studentniveau, de inhoud van de opleiding of de BPV-opdrachten kunt u bij de BPV-docent terecht. 

De BPV-docenten werken nauw samen met de BPV-coördinatoren.  Als er vragen zijn over de planning en de organisatie van de BPV kan contact worden opgenomen met de BPV-coördinatoren. Ook wanneer de BPV-docent niet bereikbaar is kan met de BPV-coördinatoren contact worden opgenomen.