SPOC Examinering mbo

SPOC; cursus objectief en eenduidig beoordelen (SPOC)

Objectief en eenduidig beoordelen is een vak apart. Scholing en training van examinatoren is dan ook essentieel voor een betrouwbare afname van examens. Een SPOC is een online cursus voor een beperkte groep deelnemers. Het onderwijskundige principe achter de SPOC is ‘social learning’. Dit betekent dat deelnemers van en met elkaar leren, in een online omgeving. Ter afronding van de SPOC is er een gezamenlijk trainingsdagdeel en na het behalen van alle onderdelen worden de examinatoren opgenomen in het examinatorenregister. Deze cursus wordt kosteloos aangeboden door de samenwerkende mbo-scholen in de regio: Hoornbeeck College, MBO Amersfoort, MBO Utrecht en ROC Midden Nederland.  

Aanmelden of meer informatie over SPOC