Stageritme per opleiding en leerjaar

BOL niveau 3: opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) 
BPV in het eerste leerjaar 
Nadat de student 20 weken theorie heeft gevolgd, gaat de student in periode 3 gedurende 10 weken op BPV.

BPV in het tweede leerjaar 
Tijdens het tweede leerjaar gaat de student in periode 1 en 2 gedurende 20 weken op BPV.

BPV in het 3e leerjaar 
Tijdens het derde leerjaar gaat de student in periode 2 en 3 gedurende 20 weken op BPV.

BOL niveau 4: opleiding Mbo-Verpleegkundige (VP) 
BPV in het eerste leerjaar 
Nadat de student 30 weken theorie heeft gevolgd, gaat de student in periode 4 op BPV. Dit betreft een BPV van vier dagen per week. Een dag per week heeft de student lessen op school.

BPV in het tweede leerjaar 
Tijdens het tweede leerjaar gaat de student in periode 2 en 3 gedurende 20 weken op BPV.

BPV in het derde leerjaar
Tijdens het derde leerjaar gaat de student in periode 1 en 2 gedurende 20 weken op BPV.

BPV in het vierde leerjaar
Tijdens het vierde leerjaar gaat de student in periode 3 en 4 gedurende maximaal 20 weken op BPV.