BPV-documenten

Wanneer een student op BPV gaat, neemt deze een exemplaar van de BPV-opdrachten mee voor de BPV-instelling. Indien gewenst mailt de BPV-coördinator dit document naar de BPV-instelling.

De examens van P2M zijn digitaal beschikbaar via de website van P2M. Ten behoeve hiervan wordt jaarlijks een inlogcode gedeeld met de BPV-instellingen.