Innovatie in stageplaatsen

De zorg verandert en daarmee de stageplaatsen ook. Het ROB is steeds op zoek en in gesprek over de veranderingen in de zorg en wat dat betekent voor het onderwijs, de BPV – opdrachten en de organisatiestructuur van de stages. Voor vernieuwing in de stageplaatsen starten we daar waar dat mogelijk is samen met HBO/ MBO en zorgorganisaties pilots of projecten.

In onze regio zijn er verschillende leerconcepten die in ontwikkeling zijn.  Leerafdelingen, wijkleerbedrijven en zorginnovatiecentra in verschillende vormen zijn voorbeelden van innovatieve stageplaatsen