Samenwerken

Het opleiden van de nieuwe zorgprofessionals is een gezamenlijke activiteit van stagebedrijven, opleidingen en studenten. Het ROB bekijkt graag met de stagebedrijven welke mogelijkheden voor stage er zijn en welke behoefte aan studenten enerzijds en stageplekken anderzijds er ligt.

Het ROB werkt samen met management, docenten en studenten van de opleiding om de stages beter vorm te geven. Daarnaast zoekt het ROB ook de samenwerking met Utrechtzorg en SBB in de weg naar verbetering van de BPV/ stages.