Beoordeling en examinering in de BPV

Stagebeoordeling

Gedurende de stage maakt elke student opdrachten. Deze opdrachten zijn allemaal ontwikkelingsgericht. De werkbegeleider beoordeelt deze opdrachten en bespreekt het eindresultaat uiteindelijk met de studieloopbaanbegeleider van school. Deze opdrachten zijn voorlopers op de examens. Pas wanneer alle ontwikkelingsgerichte BPV-opdrachten en toetsen op school met voldoende resultaat zijn afgesloten is er een ‘go/no go’ moment. Op dat moment wordt bij een ‘go’ het ontwikkelingsgerichte onderwijs afgesloten en mag gestart worden met het examen (de ‘proeve van bekwaamheid’).

Beoordeling van examen

Gegevens zoals namen en data van de student en van de beoordelaar worden ingevuld door de beoordelaar en moeten duidelijk leesbaar zijn.

De examens van Prove to Move (P2M) zijn alleen voor examenkandidaten. Bij examens moet altijd controleerbaar zijn door wie de examens zijn afgenomen. Vanuit de praktijk wordt hiervoor een examinator aangewezen. Deze dient op de hoogte te zijn van het examenproces en het examenmateriaal. De examinator is geschoold en opgenomen in het examinatorenregister. Trainingen hiervoor worden vanuit MBO Amersfoort (online) aangeboden, zie voor meer informatie onder het kopje ‘Scholingen voor leerbedrijven‘. Elke behaalde opdracht of examen wordt door de student ingeleverd bij de studieloopbaanbegeleider van school. Voor alle opdrachten uit de P2M-map moet er minimaal een voldoende worden behaald.

Flyer Examinering: aandachtspunten bij examinering in de beroepspraktijk