Procedure toewijzing stageplaatsen

In welke branches zijn er stageplaatsen?

In de zorg verandert er veel. Mensen blijven relatief korter in het ziekenhuis ten opzichte van vroeger en er zijn steeds meer ouderen die gebruik maken van het zorgaanbod in alle branches. Wellicht heeft de student nu een idee waar hij/zij wil stagelopen en waar hij/zij later zou willen werken. Gelukkig kan dat allemaal tijdens de opleiding nog beter ontdekt worden door verschillende ervaringen op te kunnen doen. De branches in de zorg waar een verdere verdieping kan plaatsvinden zijn:

Gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, psychiatrie, algemene ziekenhuizen, revalidatie, kraamzorg.

Toewijzingsprocedure opleidingen niveau 3 en 4:

Ruim voor aanvang van de stage komen de medewerkers van het BPV-bureau Leusderweg tijdens de lessen SLB langs om de voorkeuren voor stages te inventariseren. Hiervoor wordt een keuzeformulier uitgedeeld wat door de student volledig ingevuld moet worden. De voorkeuren worden vervolgens verzonden naar het Regionaal Stagebureau. Van hieruit vindt de daadwerkelijke matching plaats. De uiteindelijke plaatsingen worden bekend gemaakt aan de SLB’ers door het BPV-bureau Leusderweg. Uiteraard wordt bij de matching zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke voorkeuren van de student, maar dit kan niet gegarandeerd worden. In overleg met de SLB’er en de student zal dan gekeken worden naar een goed alternatief.

Studenten die buiten de regio Amersfoort wonen

Van de studenten die buiten regio Amersfoort wonen (zie onderstaande afbeelding) wordt verwacht dat ze zelf een stageplaats zoeken. De medewerkers van het Regionaal Stagebureau Maatweg en het BPV-bureau Leusderweg kunnen de student wel op weg helpen met tips of hierin anderszins ondersteunen.

Zoekregio Regionaal Stagebureau (ROB op stage):

 

Solliciteren of een CV/motivatiebrief aanleveren:

Bij een aantal zorginstellingen of voor specifieke stageplaatsen is er sprake van een sollicitatieprocedure en/of het aanleveren van een CV en motivatiebrief. Informatie hierover ontvangt de student zodra dit van toepassing is. In principe wordt er geen BPV gelopen in dezelfde werksetting als waar men ook werkt (vakantiewerk/bijbaan).