Vaccinaties

Hepatitis B

  • De meeste zorginstellingen eisen van stagiaires dat zij een Hepatitis-B vaccinatie verklaring kunnen overleggen bij de start van de stage. Studenten die starten bij de HU met een opleiding verpleegkunde, worden uitgenodigd in hun eerste studiejaar het vaccinatieprogramma voor Hepatitis-B te doorlopen (studenten kunnen dit programma gratis doorlopen). De vaccinaties starten in het najaar. In het voorjaar (meestal in maart) wordt de titer bepaald. Studenten ontvangen daarna een vaccinatiebewijs, dat zij kunnen overhandigen bij de start van hun stage.

TBC-vrij verklaring

  • Niet alle zorgorganisaties eisen van stagiaires dat zij een tbc-vrij verklaring kunnen overleggen bij de start van de stage. Indien u vanuit het stagebedrijf een TBC-vrije verklaring verwacht van studenten tijdens hun stage, graag dit voorafgaand melden. Als je in dienst bent van een zorginstelling is de instelling verplicht om de test uit te voeren. De test wordt door de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD Utrecht gedaan.
  • Als student kun je (op eigen kosten) een mantouxtest laten zetten (indien niet eerder gevaccineerd voor TBC) bij het TBCloket van de GGD Utrecht, zie www.ggdru.nl.