BPV-docenten

De BPV-docenten zijn contactpersoon voor zowel de student als de praktijk tijdens de BPV van de student.

Aan het begin van de BPV neemt de BPV-docent contact op met de praktijk om onder andere contactgegevens uit te wisselen en afspraken te maken over de tussen- en eindevaluatie.

De BPV-docent komt elke stageperiode op bezoek in de praktijk.

Voor vragen over de BPV op studentniveau, de inhoud van de opleiding of de BPV-opdrachten kunt u bij de bpv-docent terecht.

De BPV-docenten werken nauw samen met de BPV-coördinatoren. Als er vragen zijn over de planning en de organisatie van de BPV kan contact worden opgenomen met de BPV-coördinatoren. Ook wanneer de BPV-docent niet bereikbaar is kan met de BPV-coördinatoren contact worden opgenomen.