POK, VOG en Vaccinaties

Praktijkovereenkomst (POK)

Voor aanvang van de BPV dient de praktijkovereenkomst te zijn opgemaakt en ondertekend door de school, de student en het leerbedrijf. Per leerbedrijf kan het verschillen wie bevoegd is voor het ondertekenen van de POK.

De POK geeft de BPV een formele (erkende) status en hiermee is de student verzekerd. In het reglement bij de POK staat dit ook aangegeven.

Eventueel afsluiten van een WA-verzekering is de verantwoordelijkheid van de student (en in geval van minderjarigheid ook van de ouders).

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wanneer een leerbedrijf een VOG vraagt wordt dit tijdig onder de aandacht van de student gebracht.

Vaccinaties

De BPV-coördinator vraagt bij elke student na of deze gevaccineerd is of bereid om eventueel te vaccineren. Dit om te bezien voor welke stageplaatsen de student in aanmerking komt.

De verantwoordelijkheid voor wel of niet vaccineren ligt bij de student (en in geval van minderjarigheid ook bij de ouders). Het Hoornbeeck College respecteert een ieders mening over vaccinatie en neemt ten aanzien van vaccinatie geen standpunt in. Dit betekent ook dat het Hoornbeeck College geen verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren van vaccinatieprogramma’s en dit geheel overlaat aan de student zelf.