Studentencoaches

 

Alle docenten zijn in principe studentcoach. Zij zijn gekoppeld aan een groepje studenten uit een klas. Zij begeleiden deze studenten in de lessen loopbaanbegeleiding waaronder BPV voorbereiding valt. Zij begeleiden deze studenten ook individueeel, voeren de voortgangsgesprekken op school en doen de stagebezoeken en voortgangsgesprekken in de BPV bij de studenten.

Elke student heeft zijn eigen studentcoach. Dat kan wisselen als de student vertraging oploopt in de opleiding of wanneer er wijzigingen zijn in de samenstelling van het docententeam.

De student geeft bij de kennismaking de naam en de contactgegevens van de studentcoach aan de werkbegeleider door. De student geeft tevens aan de studentcoach de naam van de werkbegeleider door. De studentcoach neemt na aanvang van de BPV contact op met de werkbegeleider om de contactgegevens uit te wisselen. Indien er vragen zijn over de BPV op studentniveau of over de inhoud van de opleiding en de BPVopdrachten van de student dan is de studentcoach de eerst aangewezen persoon om contact mee op te nemen.

Indien er vragen zijn die over de planning en organisatie van de BPV gaan dan kan de begeleider in het werkveld contact opnemen met het BPVbureau. Ook als de studentcoach niet bereikbaar is kan er natuurlijk met het BPV bureau contact opgenomen worden.