BPV per niveau

BOL niveau 3: opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)  en Maatschappelijke zorg  (MZ) 

BPV in het 1e leerjaar

Nadat je 20 weken theorie hebt gevolgd ga je in periode 3 en 4  gedurende 20 weken aan werkplekleren beginnen. 2 uur per week, totaal 80 uur.

BPV in het 2e leerjaar

Tijdens het 2e leerjaar volg je een heel jaar BPV. Daarbij is het terugkomonderwijs volgens het rooster. de Matchers van school komen voorlichting geven op tijdens de LOB les. Zij dragen zorg voor de plaatsing.

BPV in het 3e leerjaar

Tijdens het 3e leerjaar volg je een heel jaar BPV. 20 uur per week, 2 dagen per week ga je naar school. De procedure van het plaatsen gaat weer net zoals in het 2e leerjaar.

 

BOL niveau 4: opleiding verpleegkunde (VP)

BPV in het 1e leerjaar

Nadat je 20 weken theorie hebt gevolgd ga je in periode 3 en 4  gedurende 20 weken aan werkplekleren beginnen. 2 uur per week, totaal 80 uur.

BPV in het 2e leerjaar

Tijdens het 2e leerjaar volg je een heel jaar BPV. 24 uur per week Daarbij is het terugkomonderwijs volgens het rooster. De Matchers van school komen voorlichting geven op tijdens de LOB les. Zij dragen zorg voor de plaatsing.

BPV in het 3e leerjaar

Tijdens het 3e leerjaar volg je een heel jaar BPV.  24 uur per week, 2 dagen per week ga je naar school. De procedure van het plaatsen gaat weer net zoals in het 2e leerjaar.

BPV in het 4e leerjaar

Tijdens het 4e leerjaar loop je een BPV. 24 uur per week, 2 dagen per week ga je naar school. De procedure van het plaatsen gaat weer net zoals in het 2e en 3e leerjaar.